Kunst voor medewerkers

Door de kunstcollectie op speciale plekken te concentreren, is de focus gericht op de collectie met als duidelijk doel dit publiek te maken. Dit houdt in dat de UM collectie niet zonder meer bedoeld is voor de inrichting van ruimtes voor de individuele medewerkers. Zoals nu ook al het geval is worden individuele ruimten ook wel ingericht met kunstwerken, die niet van de UM eigendom zijn.
Als een medewerker advies wil op het gebied van kunst en erfgoed, kan er natuurlijk altijd contact worden opgenomen met de Kunst-en Erfgoedcommissies.