In het teken van talent

De Universiteit Maastricht heeft aandacht voor de kwaliteit van de werk- en studieomgeving. Deze wint aan aantrekkingskracht wanneer ze ook een artistiek gevoel voor kwaliteit toont. Dit komt onder andere tot uiting in de aankleding van de UM gebouwen en de toepassing van beeldende kunst daarbij. De Kunst-en erfgoedcommissie is hier verantwoordelijk voor. Zij brengt de bijzondere architectuur van de oude gebouwen in de binnenstad en de nieuwe gebouwen in Randwyck onder de aandacht, veraangenaamt de werk- en studieomgeving van de universiteitsgebouwen met kunstwerken, toont bijzondere collecties en belicht daarnaast ieder half jaar een nieuw onderwerp door middel van een expositie in het Bestuursgebouw van de Minderbroedersberg 4-6.