Archief overzicht

Artspot 5 : Kunst aan de UM

07 januari 2014

De huidige expositie vormt de start van enkele exposities, die de komende tijd
KUNST aan de UM als thema hebben.
De exposities geven een beeld  van de huidige UM- kunstcollectie. Hoe is deze opgebouwd en langs welke collectielijnen moet verzameld worden?

Deze eerste tentoonstelling bestaat uit twee delen.
Het eerste deel laat de restauraties van enkele BKR-werken zien uit de beginperiode van de UM, die de UM, eerst in bruikleen van de overheid had en later in eigendom verkreeg. Het tweede deel toont de aankoop van nieuwe kunstwerken.

Meer informatie