Archief overzicht

restauratie van 2 schilderijen uit Um kunstcollectie

08 april 2011

Het restauratie atelier Tonnie Rijken neemt de restauratie van 2 schilderijen ter hand. Het betreft een schilderij van Benoit Hermans en van Ger Brouwers. Eind mei verwachten we ze weer terug. In de tussentijd houden we jullie op de hoogte van de vorderingen van deze restauratie.

Allereerst een beschrijving van het werk van Benoit Hermans. De voorstelling is een stoel. De verf is soms kaal, zonder grondering op het linnen aangebracht. Op een paar plaatsen is het linnen onbeschilderd. Hermans laat in dit schilderij zien dat het schilderij een illusie oproept maar vooral ook een ding is. Hoewel hij graag op linnen werkt met een grillig onregelmatige weving en het linnen zelfs daarvoor bewerkt is de beschadiging op dit doek toch overduidelijk. Met een scherp voorwerp is een gat in het doek gemaakt en een scherpe horizontale lijn doorklieft de verf op dit doek.

src=plaatje.php?id=34&ext=_normal 

Het werk van Ger Brouwers heeft de titel Ma Joie, en is uit 1964. Ger Brouwers was lid van de Artishock groep, die met goede tentoonstellingen het Limburgse kunstklimaat wilde verbeteren. Dit werk is toe aan restauratie. Er zit een dikke laag stof op de pasteus aangebrachte verf en daardoor heeft de verf zijn kleurkracht verloren. Bovendien komt de verf op een aantal plaatsen los van het doek en vertoont de verf op verschillende plaatsen craquelé.

src=plaatje.php?id=36&ext=_normal

Wordt vervolgd met het verslag van de restauratie.