Kunstinitiatief UMmedewerkers DUB30

Kunstinitiatieven, die UM medewerkers zelf ontplooien om hun werkomgeving te verbijzonderen met kunst zijn op een aantal locaties een echte kunsthappening geworden.De kunstclub DUB30 is een dergelijk initiatief.

Zij willen de steriele ziekenhuissfeer van Duboisdomein 30  'besmetten' met kunst om zo bij te dragen aan het thuisgevoel op het werk. Na overleg met de Kunst- en Erfgoedcommissie is voortvarend een actieplan opgesteld, waarbij medewerkers van Duboisdomein werd gevraagd werk ter beschikking te stellen van zichzelf of naaste familie en bekenden. Zeer uiteenlopende inzendingen kwamen binnen, van kindertekeningen tot werk van professionals als Ralf Nevels (beelden) en Clemens Maassen (schilderijen). Het resultaat mag door iedereen gezien worden.

zie ook NIEUWS