• FHML - DEB1
  • Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde - Jezuïetenklooster
  • Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Oud-Gouvernement
  • Studenten Service Centrum - Bonnefantenklooster
  • FHML/ASC/FD - Duboisdomein 30
  •  Maastricht Science College - herenhuis Hustinx
  • Bestuurgebouw Universiteit Maastricht - Minderbroedersberg
  • FHML/Faculteit Psychologie en Neurowetenschappen  - UNS40
  • Service Science Factory – School of Business and Economics - Commandantshuis