Erfgoed

De universiteit is in de binnenstad gevestigd in een aantal monumentale gebouwen. Deze gebouwen geven zowel de universiteit als de stad Maastricht een bijzondere uitstraling. De KEC brengt, ondermeer door de inrichting van ‘artspots’, de historische panden onder de aandacht.

 

De Universiteit Maastricht is lid van de Stichting Academisch Erfgoed (SAE).

De SAE is een samenwerkingsverband van de Universiteit van Amsterdam, de Technische Universiteit Delft, de Technische Universiteit Eindhoven, de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit Leiden, de Universiteit Maastricht en de Universiteit Utrecht. Het aantal deelnemers is groeiende. De SAE fungeert als netwerk voor erfgoedbeheerders aan de universiteiten, werft subsidies voor gemeenschappelijke initiatieven en behartigt de belangen van het academisch erfgoed in het bestuurlijke circuit.
Voor de KEC zijn de universitaire monumentale panden en de bijzondere collecties van de Universiteitsbibliotheek van belang. De bibliotheek van de Universiteit Maastricht beschikt over een aantal interessante erfgoedcollecties. Bij de oprichting van de universiteit in 1976 werd de omvangrijke Jezuïtentencollectie verworven. Deze vormt de basis van het humaniorakarakter van de huidige Universiteitsbibliotheek en is een bron voor onderzoek en onderwijs aan een groot aantal faculteiten. Andere bijzondere collecties zijn die van Pierre Kemp, Charles Eyck en de verzameling prijsbanden, naast, uiteraard, een waardevolle collectie van kunstobjecten. Aan de hand van deze collecties werden al meerdere exposities samengesteld. De KEC werkt dan ook in het bijzonder nauw samen met de Universiteitsbibliotheek. Zij richt zich echter niet alleen op het onder de aandacht brengen van deze erfgoedcollectie, maar ook op het opsporen van ‘verborgen’ erfgoedcollecties (bijvoorbeeld divers beeldmateriaal en anatomische collecties).


Zie: voor meer informatie:

www.academischerfgoed.nl
www.maastrichtuniversity.nl/web/ServiceCentra/home/Collecties/ErfgoedCollecties.htm