Taken van de KEC

 1. Advies en Beleidstaak
  De KEC adviseert het CVB op het gebied van de kunst en het erfgoed. Zij adviseert over aanschaf van kunst aan faculteiten en servicecentra. Zij geeft advies over het omgaan met erfgoed.
   
 2. Aankooptaak
  De KEC draagt zorg voor uitbreiding van de beeldende kunstcollectie en is primair verantwoordelijk voor de keuze van de kunstenaar en de kunstwerken, de locatie, het proces en de planning van realisatie van de beeldende kunst.
   
 3. Beheer en Onderhoudstaak
  Ontsluiting van de collectie via een actueel en toegankelijk systeem voor internen en externen via een website en database.
  In samenwerking met de dienst Vastgoed kan de KEC overzicht houden op de collectie, zodat onderhoud uitvoerbaar is, waarbij het faciliteren van restauratie van kunstvoorwerpen en verplaatsing ervan de twee voornaamste activiteiten zijn voor de dienst Vastgoed.

   
 4. Museale taak / communicatieve en Educatieve taak
  De KEC wil binnen de universitaire gemeenschap medewerkers en studenten bewust maken van de kunst en het erfgoed in hun werk- en studieomgeving. Dit doet zij door het organiseren van tentoonstellingen uit de beeldende kunst- en erfgoedcollectie. Hiertoe wordt ook samengewerkt met medewerkers van de Universiteit Maastricht en met externe culturele partners.