Visie

Kunst in opdracht reflecteert in kritische dan wel dienstbare zin op de omgeving en kan daardoor een kwalitatieve bijdrage leveren aan de werk- en verblijfsomgeving. Tot voor kort richtte de Beeldende kunst- en erfgoedcommissie (KEC) zich vooral op werken van jonge kunstenaars uit de Euregio om de universitaire gebouwen te verbijzonderen. Sinds enige tijd bouwt de KEC de internationale component verder uit. Zij legt meer accent op het uitgangspunt dat kunst een uitstraling moet hebben die experimenteel, grensverleggend en uitdagend is. Tevens zoekt zij naar een relatie tussen kunst en wetenschap en tussen kunst en architectuur.

Bij haar keuze heeft de Beeldende kunst- en erfgoedcommissie vooral oog voor een aankomende kunstenaar die nationaal en/of internationaal van onderscheidende betekenis is op het gebied van de beeldende kunst.